Produkt dnia
Namiot SOCZYSTY GROSZEK
Namiot SOCZYSTY GROSZEK
280,00 zł
szt.
Namiot WIOSENNA MGIEŁKA
Namiot WIOSENNA MGIEŁKA
280,00 zł
szt.
Namiot LETNIA ŁĄKA
Namiot LETNIA ŁĄKA
280,00 zł
szt.
Granatowy Drops
Granatowy Drops
100,00 zł
szt.
Miętowy Drops
Miętowy Drops
100,00 zł
szt.
Bladoróżowy Drops
Bladoróżowy Drops
100,00 zł
szt.
Zestaw BIEGUN PÓŁNOCNY
Zestaw BIEGUN PÓŁNOCNY
240,00 zł
szt.
Zestaw BŁĘKITNA GWIAZDA
Zestaw BŁĘKITNA GWIAZDA
240,00 zł
szt.
Zestaw MGLISTA JESIEŃ
Zestaw MGLISTA JESIEŃ
240,00 zł
szt.
Zestaw NOC POLARNA
Zestaw NOC POLARNA
240,00 zł
szt.
Zestaw POZIOMKOWE WZGÓRZA
Zestaw POZIOMKOWE WZGÓRZA
240,00 zł
szt.

Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

Z dnia 13.03.2019 r.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy sklep do sprzedaży towarów wykorzystuje sieć internetową i działa pod adresem: www.manatki.sklep.pl
2. Sklep prowadzi firm
a MANATKI z siedzibą ul. 3 Maja 3/5, 42-700 Lubliniec, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 12.02.2019 r. do KRS pod numerem 771824, NIP: 575-189-83-00 REGON:38256947400000
3. Dane kontaktowe:
MANATKI Sp. z o.o. tel. 730-640-331, adres mailowy: biuro@manatki.sklep.pl

II ZASADY OGÓLNE:

1. Zamówienia w sklepie mogą składać:
- osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnej, w tym osoby pełnoletnie,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
2. Sklep nie realizuje zamówień wiążących się z wysłaniem towaru za granicę Polski.
3. Ilekroć regulamin posługuje się pojęciem:
-
konsumenta: należy rozumieć przez to osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
-
klienta korporacyjnego:należy przez to rozumieć inną osobę lub podmiot niż konsument
-
towaru:należy przez to rozumieć asortyment sklepu dostępny w sklepie internetowym pod podanym adresem internetowym,
-
klienta: należy przez to rozumieć klienta korporacyjnego oraz konsumenta,
4. Osoby, które nie są konsumentami, nie korzystają z praw właściwych dla konsumentów.
5. Oferowane w sklepie towary są towarami nowymi.
6. Oferowane poprzez sklep internetowy towary dostępne są wyłącznie w kolorach, wzorach, tkaninach i kształtach w nim wskazanych.

III WARUNKI SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ:

1. Towary dostępne w sklepie internetowym zawierają:
- opis towaru, jego cech charakterystycznych (kolor, tkanina, surowiec),
- zdjęcie towaru,
- cenę towaru wyrażoną w polskich złotych, uwzględniającą należności publicznoprawne,w tym należny podatek VAT,
- opłatę za dostawę towaru
Towary mogą zawierać także inne informacje, w tym o stanie ilościowym towaru. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
3. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim i podlegają polskiemu prawu.
4.
Sklep internetowy udziela 12 miesięcznej gwarancji
5. Na produkty oferowane w sklepie internetowym udzielana jest rękojmia na zasadach obowiązujących w przepisach powszechnych.
6. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego korzystał Klient przy składaniu zamówienia, (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) wyłączają reklamacj
e zakupionego towaru z tego powodu.
7. Składanie zamówienia w sklepie przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta poniższych wymagań technicznych:
-dostęp do Internetu,
-zainstalowana przeglądarka internetowa


IV SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:

1.Zakupów w sklepie internetowym można dokonywać zarówno po założeniu konta sklepowego jak również i bez założenia konta: stałego lub gościa
2. Złożenie zamówienia następuje w następujący sposób:
- po zapoznaniu się z opisem towaru, Klient podejmuje decyzję o jego wyborze poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”,
- wybór opcji „Twój koszyk” pozwala na sprawdzenie w każdej chwili wybranych towarów, ich ilości oraz ceny,
- Klient ma prawo w każdym czasie aż do potwierdzenia zamówienia, rezygnacji ze znajdujących się w koszyku towarów poprzez wybór opcji „usuń”,
- Po dodaniu zakupów do koszyka, Klientowi wyświetla się informacja o wybranych produktach, cena towaru oraz koszty dostawy.
- Klient dokonuje akceptacji Regulaminu.
3. Po złożeniu zamówienia, oraz podaniu niezbędnych danych, aby można było zrealizować przesyłkę na podany w formularzu adres mailowy Klient otrzymuje e-mail z informacją o potwierdzeniu złożenia zamówienia wraz z opisem złożonego zamówienia, danymi Klienta oraz numerem rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty. Cena wyszczególnia: cenę towaru brutto, koszt dostawy oraz wysokość opłaty za płatność za pobraniem, jeśli tą formę zapłaty wybrał Klient.
4.W ciągu 12h od złożenia zamówienia Sklep internetowy weryfikuje zamówienie i przesyła potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Terminy wskazane w Regulaminie nie biegną w soboty i dni wolne od pracy.
6. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

V PŁATNOŚĆ

1. W sklepie internetowym istnieje możliwość zapłaty za zakupiony towar w następujący sposób:
- przelewem na rachunek podany na zamówieniu,
- za pobraniem – gotówką przy odbiorze zamówienia.
2. Płatność przelewem na rachunek podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia oznacza, że realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na podany rachunek.
3. Płatność za pobraniem oznacza, że zamówiony towar zostanie dostarczony przez kuriera, a płatność nastąpi przy odbiorze. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę płatności za pobraniem.

VI SPOSÓB DOSTAWY

1. Sklep internetowy przewiduje dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej,
2. W momencie dokonania zamówienia Klient informowany jest o kosztach dostawy. W przypadku braku akceptacji wysokości kosztów dostawy może zrezygnować z zamówienia lub zmienić formę dostawy.

VII CZAS OCZEKIWANIA NA PRZESYŁKĘ

1. W e-mailu o przyjęciu zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy podaje przybliżony czas przygotowania towaru do wysyłki, wynosi on do 24h od momentu potwierdzenia zamówienia z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przy płatności przelewem, Sklep Internetowy przygotowuje towar do wysyłki dodatkowo po potwierdzeniu, że rachunek Sklepu Internetowego został uznany kwotą podaną w potwierdzeniu zamówienia.
3. W zależności, czy towar dostępny jest w magazynie Sklepu Internetowego czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi do 12h w dni robocze.
4. Do wskazanego czasu przygotowania przesyłki należy doliczyć czas dostawy towaru, który w przypadku firmy kurierskiej wynosi 1 do 2 dni,
5. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego takich jak: warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe na drogach. W razie zaistnienia powyższych okoliczności, Klient będzie informowany telefonicznie lub mailowo o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia i jego przyczynach. Termin ten nie będzie dłuższy niż 1-2 dni.
6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru, jeśli wynika ono z błędnego lub niedokładnego adresu Klienta.
7. W przypadku nie odebrania przez Klienta towaru w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie, odwołania odbioru tego towaru lub przesunięcia przez Klienta terminu dostarczenia towaru, do ceny końcowej towaru dodawane są także dodatkowe koszty transportu w zależności od obliczonych kosztów transportu.
9. Klient jest informowany o dostawie przez kuriera.

VIII PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ZWIĄZANE Z ODBIOREM TOWARU

1.Klient sprawdza dostarczony towar i jego zgodność ze złożonym zamówieniem w trakcie jego odbioru w obecności kuriera/spedytora, który dostarczył zamówiony towar.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru, Klient winien w obecności kuriera, który dostarczył zamówiony towar, sporządzić protokół uszkodzeń, w którym zostanie podana:
- data i godzina dostarczenia towaru,
- opis uszkodzenia.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem lub wad towaru w obecności kuriera, towar może zostać zwrócony Sklepowi Internetowemu na adres: Manatki Sp. z o.o., ul. 3 Maja 3/5, 42-700 Lubliniec; po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznie o tym fakcie Sklepu Internetowego. W takim wypadku koszty transportu ponosi Sklep Internetowy.
4. Sklep Internetowy może odmówić przyjęcia towaru wysłanego na jego koszt bez uprzedniego poinformowania Sklepu Internetowego ze strony Klienta.
5. Po dotarciu zwróconego towaru do firmy MANATKI Sp. z o.o., Sklep Internetowy mailowo poinformuje Klienta, czy istnieje możliwość wymiany na towar zgodny z zamówieniem. Wówczas przesyłka zostanie ponownie wysłana na adres Klienta na koszt Sklepu Internetowego.

IX REKLAMACJE

1. Sklep Internetowy dostarcza produkty bez wad.
2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
3. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną.
4. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:
a) nie ma właściwości, które tego rodzaju towar powinien mieć,
b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep Internetowy,
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sklepowi Internetowemu reklamację z tytułu rękojmi i wybrać jedno z dwóch żądań: wymiany produktu na nowy lub odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna.

6.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.
7.Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej, opisując wadę i wskazując żądanie z określonych w ust. 5. Pismo zawierające reklamację można wysłać listem poleconym na adres: MANATKI Sp.z o.o., ul. 3 Maja 3/5, 42-700 Lubliniec lub na adres poczty mailowej: biuro@manatki.sklep.pl
11.Jeżeli przedmiotem żądania Klienta jest wymiana towaru na nowy Sklep Internetowy ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
12. Koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem reklamowego towaru zostaną zwrócone przez Sklep Internetowy.
13. Odesłanie reklamowanego towaru należy dokonać na adres: MANATKI Sp.z o.o., ul. 3 Maja 3/5, 42-700 Lubliniec.

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy:

https://www.manatki.sklep.pl/pl/i/Formularz-zwrotu/22

5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej przed jego upływem.

6. Sklep Internetowy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu tego oświadczenia na adres mailowy biuro@manatki.sklep.pl

Oświadczenie może zostać przesłane także listem na adres: MANATKI Sp. z o.o., ul. 3 Maja 3/5, 42-700 Lubliniec.
7. Sklep Internetowy za pośrednictwem wiadomości mailowej niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy.
8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9. Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi dokonaną przez niego płatność tj. wartość towaru
11. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem
12. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu lub osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
13. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tytułem odstąpienia do umowy, w tym koszty nadania przesyłki, opakowania.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wraz z wypełnieniem formularza zamówienia, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym ewentualnego rozpatrywania reklamacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Sklepu Internetowego. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
2.Administratorem danych osobowych jest
Aleksandra Muszyńska prezes firmy MANATKI z siedzibą ul. 3 Maja 3/5, 42-700 Lubliniec, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 12.02.2019r. do KRS pod numerem 0000771824, NIP: 575-189-83-00 REGON:38256947400000, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.
manatki.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co w szczególności oznacza, że umieszczenie towaru na stronie internetowej nie oznacza jego dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2.Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Sklep internetowy zastrzega, że wszystkie informacje, zdjęcia towarów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów handlowych bez zgody osób, którym te prawa przysługują.
4. Spory co do treści Regulaminu lub umowy na jego podstawie zawartej, ich realizacji będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. Sklep internetowy zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Sklep internetowy jest zobowiązany do umieszczenia na stronie internatowej, informacji o dacie wejścia w życie zmian do Regulaminu. Strony wiąże Regulamin o treści obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl